Feiring av merkedagar

Bryllup - Konfirmasjon - Bursdagsfeiring

Mange planlegger desse dagane long tid i forvegen og mykje skal klaffe får å få ei vellukka feiring.

 

Vi tek vanligvis ikkje noko for å ha selskap hjå oss utover kostnaden for mat og drikke. Men då slike arrangement krevjer meirarbeid når det gjeld logistikk, pynting og anna klargjering, så har vi satt prisen til kr 2000,- for dette.