Leigevilkår

Leigevilkår

Ankomst og avreise

Leigetakar har rett til å disponere hytta ( utleigeobjektet) til kl. 1000 avreisedagen. Vi skal gjere det vi kan for at nye gjestar skal få flytte inn så rasky som mogleg , men vi ber om forståing for at det nokre gongar kan bli litt venting for dei som veljer å kome tidleg.

Hytta

Utleigeobjektet skal forlatast i skikkeleg reingjort, med særleg vekt på kjøken og bad. Vi kan overta dette mot eit tillegg i prisen. Av hygieniske årsaker skal  sengety alltid benyttast. Sovepose er ikkje tillatt. 

Våre hytter er røykfrie og vi ber våre gjestar respektere dette og benytte uteplassen til  røyking.

Båtane

I Noreg er det påbode med flytevest i opne båtar.  Ha alltid mobiltelefon med i båten i tilfelle uhellet skulle vere ute.

Leigetakar er økonomisk ansvarlig for skader på båt, motor og utstyr som blir påført ved uaktsomheit eller vilje. Gje beskjed til oss ved mangler/feil  på båten.  Båten skal leverast tilbake i reingjort stand. 

Orienter dykk om været før dykk legg utpå. Ved ankomst har båten full tank og denne skal være full ved avreise.

Det er ikkje tillatt å føre båt i beruset tilstand.

Sløyerom og handtering av fiskeavfall

Vi ber om at alle vasker og rydder etter seg på fellesområder. 

Fiskeavfall skal dumpast i sjøen frå båt eit godt stykke frå land. Dette for å unngå lukt og tiltrekking av skadedyr.