Kapasitet & Bordoppsett

Kapasitet

Til bespisning har hovedlokalet plass til 66 personer 

Til bespisning i siderommet er det plass til 15 personer


Til kaffi/dans inne : 70+ personer.
Terassen ute har plass til 100+ personer

Bordoppsett

Vi plasserer bord etter ditt ønske.

Frittstående bord : 66 personer (6 personer pr. bord)

U-oppsett : 35 personer

E-oppsett : 45 personer