Reglar for paintballspel

BRUDD PÅ REGLENE KAN FØRE TIL UTVISING

 

Ansvar

 • Undertegnede er kjent med at en i et paintball spill kan bli truffet av malingsballer under høy hastighet (opptil 100m/pr.sek), og at disse kan påføre spilleren blåmerker og i verste fall sår.
 • Hvis spilleren ikke følger sikkerhetsreglene, kan treff i øyet/øre medføre blindhet/døvhet.
 • Andre skader, som følge av at dette er en utendørsaktivitet, kan også oppstå.
 • Undertegnede er inneforstått at alt skjer på eget ansvar og at Garaløa Selskapslokale ikke kan lastes økonomisk eller på noen måte, dersom skader på spiller, klær, tredjeperson eller skader på utstyr oppstår.
 • Alkohol eller andre rusmidler skal ikke benyttes under spill. Synlig berusede personer vises bort.
 • Videre er undertegnede fullt erstatningspliktig for skader eller mangler som oppstår som følge av uvettig bruk av utstyr eller oppførsel fra spilleren.

 

Markør

 • Markøren skal behandles som et våpen, og det må kun siktes mot personer under spill som er iført korrekt og godkjent sikkerhetsutstyr. Husk sikringer utenfor spill.
 • Markøren må behandles med forsiktighet siden den har en tank med høyt trykk og kan være farlig ved ukyndig håndtering.
 • Det er ikke tillatt å reparere eller modifisere markøren på egenhånd.

 

I Spillsone

 • Visir og annen beskyttelse skal alltid være på i spillsonen, aldri ta dette av.
 • Aldri sikt/skyt på personer uten visir og annen beskyttelse.
 • Ikke sikt/skyt på hodet til en spiller
 • Ikke skyt på personer nærmere enn 3 meter. Event. skyt i sko/bakke.
 • Har du først truffet en person, skal det ikke skytes flere ganger.
 • Når du er markert ut, sett på sikringer på markør, hold markøren over hodet og gå til nøytral sone, masken skal være på.
 • Personer som bærer markøren over hodet er ute av spillet og skal ikke skytes på.
 • Ved feil på markør, meld fra til spilleleder i nøytral sone.

 

Nøytral sone

 • Markørsikring og løpsstrømpe skal alltid være på utenfor spillsonen
 • Aldri sikt på personer utenfor spillsonen selv om sikringer er på.