Aktivitetar

Paintball

Spelet føregjeng i utmarka bak Garaløa Selskapslokale der det er laga ei bane som opptil 26 spelerar kan boltre seg mellom busker og tre. Kvar speler får 375 ball. Normalt så held dette i 3 rundar som tek omlag 2 timar, men dette varierer utifrå kor ivrige folk er på avtrekkaren og kor godt folk gøymer seg. Korleist spelet skal leggast opp avtalast før spelet byrjar.

Utstyr

Prisar

Reglar

Les gjennom reglane og informer dine medspelerar om desse.

Leik & Spel

Vi har et stort område rundt Garaløa til forskjellig aktivitet for både liten og stor